Volejbal

Výhody volejbalu

Velkou výhodou volejbalu je, že se jedná o nekontaktní sport. Tím je sníženo riziko zranění a mohou jej tedy bez problémů hrát i smíšené týmy, a zvýšena pravděpodobnost dobré party kamarádů.

Jeho obliba ve vrcholové, výkonnostní i rekreační podobě spočívá v materiálně technické a prostorové nenáročnosti a v možnosti provozovat hru celoročně.

Pravidelným hraním volejbalu zvyšujete svou kondici. Volejbal je aerobní aktivita. Pravidelné aerobní cvičení je jak známo velmi dobré pro naše zdraví, především srdce a cévní systém.

Volejbal je kolektivní hra. Hraní volejbalu se tak pozitivně projevuje rovněž v sociální oblasti, člověk tak uspokojuje biologickou potřebu sociálního naplnění. Setkává se s novými lidmi a starými přáteli.

Co je volejbal a jaké jsou jeho druhy

Volejbal (z anglického volleyball: volley = volej, přímé odehrání míče, aniž by se dotkl země, ball = míč; česky též odbíjená) je týmový míčový sport, ve kterém se dvě družstva na obdélníkovém hřišti rozpůleném sítí snaží odehrát míč na soupeřovu polovinu tak, aby ho soupeř nezpracoval a míč se dotkl země. Volejbal pochází z USA, ale dnes je populární po celém světě. Hrají ho muži, ženy i děti.

Máme již několik druhů volejbalu:

  • Šestkový volejbal - hraje 6 hráčů na každé straně hřiště na standardním hřišti v halenebo na antuce
  • Plážový volejbal - hrají 2 hráči na každé straněhřiště nakratším hrišti z písku
  • Volejbalové debly - hrají dva hráči na každé straně na zkráceném standardním hřišti
  • Smíšený volejbal - hraje 6 hráčů na každé straně, přičemž v každém družstvu musí hrát minimálně 2 ženy
  • Barevný minivolejbal - hrají děti prvního stupně ZŠ ve 2 - 3 členných družstvech na menších hřištích
  • Sitting volleyball - modifikovaná forma volejbalu pro tělesné postižené sportovce.