Minivolejbal

Minivolejbal

Výrazem Minivolejbal označujeme variaci šestkového volejbalu, který umožňuje dětem mladšího školního věku se variantě tohoto sportu též věnovat.

Minivolejbal je určen pro děti prvního stupně základní školy. Jednotlivé barvy určují stupeň pokročilosti a náročnosti každé z variant minivolejbalu. Pravidla volejbalu jsou uznávány mezinárodní volejbalovou federací.

Jednotlivé věkové skupiny mají svá speciální pravidla, která svou náročností přímo uměrně rostou s věkem a schopnostmi dětí. Odtud název Barevný minivolejbal či minivolejbal v barvách. Pro porovnání výkonnosti dětí z jednotlivých krajů republiky se celoročně konají turnaje, z počátku na úrovní krajů, poté na celorepublikové úrovni.


Pravidla minivolejbalu naleznete zde.


Rozřazení dětí pro sezonu 2023 / 2024: